סבטלנה גדייב

סבטלנה גדייב השילה במשקל 12 ק”ג
בתקופה של 5 חודשים