נטליה אלדארוב

החלה בתוכנית רז קל עם מיצוי צמחי עם משקל של 61 ק”ג
השילה 9 ק”ג במשך חודשיים.