מרינה

מרינה, בת 69. ירידה במשקל  סה”כ 19 ק”ג בחצי שנה. מ 89 ל70.8 ק”ג