ילנה

השילה 30 ק”ג במשך 6 חודשים

ירדתי במשקל בשיטת חברת רז קל ועם הכמוסות .

 השלתי במשקל  30 ק”ג במשך 6 חודשים

תודה רבה על כל התמיכה שלכם