זוהרה

השילה 13 ק”ג ב- 3 חודשים

תודה למיה מחברת רז קל על הליווי הדרכה והתמיכה

הורדתי מהמשקל  13 ק”ג ב- 3 חודשים

תודה לחברת רז קל