אירנה

השילה 12 ק”ג במשך חודשיים

משקל לפני דיאטה בשיטת רז קל 122.4 ק”ג. משקל לאחר חודשיים – 110.4 ק”ג.